#author("2021-10-13T02:53:15+09:00","","")
KN Paradise hội tụ rất đầy đủ các loại hình dòng sản phẩm bất động sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố kinh tế, cho đến những Căn hộ cao cấp. Trong số đó, mô hình tòa nhà đc kiến thiết theo nhiều sang trọng & sang trọng biệt lập như tòa nhà golf, khu nhà ở biển, khu làng căn nhà Nhật Bản… mang đến những khoảng không sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố kinh tế thì nhân tố công năng lại được tập trung phát triển, hướng đến sự tiện lợi, thuận lợi giao thương. Tại KN Paradise, những Khu phức hợp căn hộ không chỉ phân phối về tiện lợi tiến bộ, mà gia chủ sẽ hài lòng với những hướng nhìn ấn tượng như trực diện sân golf và thu trọn khoảng khoảng không khu vườn thượng uyển.KN Paradise đáng được là nơi an cư lạc nghiệp, nơi xây cất những giá trị sống vững chắc, nơi cộng hưởng bảng giá trị đầu tư chi tiêu & sinh lời vững chắc. https://www.flickr.com/people/193863592@N03/ https://gfycat.com/@knparadiseland https://linktr.ee/knparadise https://knparadise.land/ https://gab.com/knparadise https://myspace.com/knparadiseland https://forums.asp.net/members/knparadiseland.aspx https://catchthemes.com/support-forum/users/knparadiseland/ https://sketchfab.com/knparadiseland https://soundcloud.com/knparadiseland

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS